Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Villkor

Genom insändandet av denna ansökan bekräftar både kunden och ifyllaren av ansökan:

  • Att Prevex med anledning av denna elektroniska ansökan och uppkommen affärsrelation medges lagra uppgifter, inkl. personuppgifter, i enlighet med Prevex Integritetspolicy.

  • Att Prevex får inhämta kreditupplysningar på berörda juridiska och fysiska näringsanknutna personer.

  • Att de i ansökan angivna villkoren gäller före andra avtal och överenskommelser oavsett som dessa ingåtts tidigare, eller kommer att ingås senare, mellan kunden och Prevex.

  • Att kreditköp skall betalas inom 30 dagar från det att kreditköpet fakturerats (fakturadagen).

  • Att vid betalning efter förfallodagen ska kunden utge dröjsmålsränta med motsvarande vid var tid gällande referensränta plus 13 procentenheter.

  • Att kunden tagit del av och godkänner Prevex vid var tid gällande villkor för köp och leverans av varor, vilka erhålles via våra butiker.

  • Att Prevex får skicka digitala och fysiska utskick i form av marknadsföring, reklam och nyhetsbrev. Man kan när som helst avsluta detta genom att säga upp prenumeration i våra utskick alternativt kontakta oss via e-post order@prevex.se

Meddelande från Prevex

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript