Bygglim

Vi på Prevex hjälper dig att hitta rätt produkt för ditt arbete. Vårt sortiment av kemtekniska- och hygienprodukter omfattar bl.a. fog- och tätmassor, brandtätning, rengöringsmedel, lim, smörjmedel, skärvätskor, färg, lösningsmedel, desinfektionsmedel och tvål. Utforska vårt breda utbud här eller besök din närmsta Prevex-butik.

Fogmassa Dana 524 Combiflex MS
Dana Lim
Fogmassa Dana 524 Combiflex MS
Art. nr.: 43795765
MS-foglimsmassa, innehåller inga isocyanater, baserad på hybridpolymer. härdar genom luftens fuktighet. Luktfri, neutral och snabbhärdande, är övermålningsbar och har mycket god beständighet mot klimatisk påverkan. Temperaturbeständighet färgad: ca -40°C till +90°C och för transparent: ca -40°C til +80°C. God beständighet mot vatten, havsvatten, alifatiska lösningsmedel, olja, fett, förtunnade oorganiska syror och baser. Skinnbildning färgad: ca 20 - 40 minuter vid 23°C och 50% RF. Transparent: ca 3 - 5 minuter vid 23°C och 50% RF.

Combi Flex 524 används till skarvar i karosseri-, skepps- och containerindustrin, där det önskas en hård och beständig limning/fogning. Combi Flex 524 är dessutom lämplig till fogar i trä- och betonggolv.
Combi Flex 524 transparent uppfyller emissionskraven enligt Emicode EC 1PLUS.
Combi Flex 524 vit, grå och svart uppfyller emissionskraven enligt Emicode EC 2.
Combi Flex 524 uppfyller kraven i EC No 1935/2004 om produkter som komma i indirekt kontakt med livsmedel.
Folielim Dafa
Folielim Dafa
Art. nr.: 929702
DAFA-folielim är ett vattenbaserat dispersionslim för lufttät skarvning av ångspärrar och fuktspärrar i enlighet med DIN 4108.Användningsområden DAFA-folielim används till att, i enlighet med DIN 4108, skapa lufttäta fukt- och ångspärrskarvar på sugande underlag, som t.ex. puts, betong eller obehandlat trä i byggnadens tätskikt. Produkten är fri från lösningsmedel och kan på grund av sina utmärkta vidhäftande egenskaper användas utan extra infästning. DAFA-folielim fyller ut ojämnheter, följer byggnadens
rörelser och är dessutom åldersbeständigt.
Produktinformation:
●Elastoplastiskt bindemedel som baseras på vattenburen dispersion och restharts för ångspärrar/ fuktspärrar
●Lösningsmedelsfritt
●Stark och varaktig vidhäftning
●Stabilt
●Fyller ut ojämnheter
●Varaktig vidhäftning
●Åldersbeständigt
●Följer byggnadens rörelser
●Används utan presslister
●Används utan extra infästning
Folielim Isola Mur
Isola
Folielim Isola Mur
Art. nr.: 54240013
Folielimmet består av modifierad polymerdispersion av enkomponentstyp. Limmet har hög vidhäftningsförmåga mot alla typer av PE-folier och fäster både när limmet har våt och torr konsistens. Produkten är extremt åldringsbeständig och upprätthåller elasticiteten och häftegenskaperna över tid. Folielimmet ger en tät och fuktsäker försegling mellan de material som ska limmas ihop och fäster mot ytor med temperaturer ned mot 0 °C. Limmet har en mycket god vidhäftningsförmåga vid tätning av ångspärrar av polyetylen, betong, putsade murverk, metaller etc. Folielimmet innehåller inga giftiga ämnen eller skadliga lösningsmedel. Folielim MUR förhindrar luftläckage och bidrar till att göra byggnaden energieffektiv och fuktsäker. Häftmassa av enkomponentstyp för tätning av ångspärrar mot betong, putsade murverk, metaller etc.
Folielim Isola Mur
Visar 23 av 23