Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Verksamhetspolicy

Prevex arbetar aktivt för att uppfylla kraven i ISO standarder 14001 och 90001.


Vi tar hänsyn till kvalitén och miljön i hela vår verksamhet

Detta innebär…
- Att vi integrerar både miljö- och kvalitetsfrågor i det dagliga arbetet strategiskt och systematiskt.
- Att vi arbetar aktivt för att minska miljöpåverkan från vår verksamhet, med produkter, transporter, energianvändning och avfall.

Alla intressenters förväntningar beaktas i kvalitets- och miljöfrågorna

Detta innebär…
- Att vi kontinuerligt har en dialog med kunder, leverantörer och andra samarbetspartners för att förbättra och förnya vår verksamhet.
- Att vi arbetar aktivt med avvikelserapportering för både kunder och medarbetares räkning för att säkerställa att vi håller det vi lovar.
- Att vi utbildar vår personal kontinuerligt för att säkerställa att vi har hög kompetens och goda kunskaper i vårt kvalitets- och miljöarbetets positiva effekter.
- Att vår målsättning är att alltid ligga längst fram när det gäller produktnyheter och dess tillhörande tjänster. Vårt produkt- och tjänsteprogram är baserat på det senaste inom kvalitet, funktion och arbetsmiljö.

Vi ska ständigt förbättra företagets kvalitets- och miljöprestanda

Detta innebär…
- Att personalen är Prevex viktigaste resurs och vi värnar därför om en god arbetsmiljö.
- Att vi utvärderar och förbättrar regelbundet processer och produkter för att minimera skador på miljö och människors hälsa.
- Att vi kommunicerar aktivt både internt och externt med kvalitets- och miljöfrågor.

Denna policy godkänns av ledningen och uppdateras kontinuerligt.
Göteborg 2023-10-02
Prevex AB
imageygp9r.png

Meddelande från Prevex

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript