Brandsläckare

Behöver du brandskydd där du arbetar? Vi på Prevex hjälper dig att hitta rätt brandskydd för ditt jobb. Vårt sortiment av brandskydd inkluderar både brandsläckare och brandfilt samt bårar. Våra brandsläckare finns med olika släckmedel, pulversläckare, skumbrandsläckare, koldioxidsläckare. Brandfilt är ett effektivt komplement till brandsläckare när du ska släcka mindre bränder. Med våra effektiva brandskydd kan du släcka brand oavsett arbetsmiljö. Förvara brandskydd som brandsläckare och brandfilt lättillgänliga. Utforska vårt breda utbud av brandskydd online eller besök din närmsta Prevex-butik.

Pulversläckare Housegard 55A
Pulversläckare Housegard 55A
Housegard 6 kg pulversläckare 55A är förstahandsvalet i villa, lägenhet och fritidsbostad men passar även för offentlig verksamhet, kontor och industri. Med ett traditionellt utseende och en effektivitetsklass på 55A, den högsta släckeffekten på marknaden. Standard: SS-EN3, CE.
Pulversläckare Housegard PE2HR-A
Housegard
Pulversläckare Housegard PE2HR-A
2 kg pulversläckare från Housegard är väl anpassad för fordon som personbilar, husbil och fritidsbåt. Kan även användas som komplement till 6 kg pulversläckare i hemmet. Standard: EN3-7, CE, Wheelmark.
Brandsläckare tillbehör
Brandsläckare tillbehör
Presto
Brandsläckare tillbehör
Fordonsfäste för 6 kg pulver och 6 liter skum. Väggfäste.
Brandsläckarkärra Housegard
Housegard
Brandsläckarkärra Housegard
Housegard vagn för brandsläckare passar utmärkt för de hantverkare som utför Heta Arbeten. Smidig att transportera till tillfälliga arbetsplatser, robust konstruktion med kraftiga hjul. Inklusive 2 st 6 kg pulversläckare, brandfilt och grov läderhandske. Produkterna fästes med spännband.

Användningsområde: Tillfälliga arbetsplatser, heta arbeten, verkstäder, fabriker, lantbruk, privat/garage.
Brandsläckare pulver 12kg
Housegard
Brandsläckare pulver 12kg
Tryckladdad. Brandsläckare för typ A-brand, dvs brand i trä, tyg och papper samt B-brand, dvs brand i brännbara vätskor som bensin, olja, lösningsmedel, lacker samt plaster. De är även godkända för typ C-brand, dvs gasbrand. Släckmedlet leder inte elektricitet varför de utan personskaderisk även kan användas i elektriska utrustningar. Housegards pulversläckare täcker därigenom alla användningsområden. De mindre modellerna är lämpliga för person- och lastbilar, truckar och nöjesbåtar medan de större är avsedda för industrier, lantgårdar, verkstäder, lagerlokaler, byggnadsplatser, panncentraler, bensinstationer, garage, villor och fritidshus. Housegard PE2TG och PE6TEA är dessutom mycket lämpliga för fordon som transporterar farligt gods eftersom de uppfyller kraven i ADR-S. Ventilen är försedd med manometer som visar trycket i släckaren, dvs talar om ifall släckaren är funktionsberedd eller måste laddas om, samt säkerhetsanordning som skyddar behållaren mot övertryck. Bärhandtaget är kombinerat med avtryckaren, vilket innebär att man med samma hand både bär släckaren och manövrerar ventilen. Strålen stängs genast av när avtryckaren släpps. Släckarna levereras med upphängningsanordning.
Brandsläckare koldioxid FLG / Total
Total
Brandsläckare koldioxid FLG / Total
Så fungerar Tyco’s koldioxidsläckare:
Koldioxid är en färglös och giftfri gas med svagt syrlig smak som kan ge en något kittlande lukt. Gasen är ca 1,5 ggr tyngre än luft, kemiskt neutral och ej elektriskt ledande. Koldioxid släcker brand genom avskärmning och utspädning av luftens syre kring brandobjektet samt till viss, mindre del genom kylning. Funktionsduglig från -30°C till +60°C. Levereras med vägghängare. Standard: EN3, CE, DNV, KM, BF, Wm.

Mot brand i: Vätskor (olja, bensin m.m.) och elektrisk utrustning max 1000V och minst 1 meters säkerhetsavstånd.

Klassning:
Art.nr 371483 - 5 kg - KS5BG 89B
Art.nr 567824 - 2 kg - KS2BG 34
Brandsläckare pulver TOTAL FLG
Brandsläckare pulver TOTAL FLGBrandsläckare pulver TOTAL FLG
Total
Brandsläckare pulver TOTAL FLG
Så här fungerar Tyco’s pulversläckare:
Pulvrets släckeffekt erhålls huvudsakligen genom s.k. negativ katalys. Vid användning bildas ett kraftigt pulvermoln som snabbt täcker brandhärden och avbryter förbränningsprocessen. Skiktet som bildas förhindrar återantändning. Pulvret är frostbeständigt och ej elektriskt ledande. Brandsläckaren är funktionsduglig från -30°C till +60°C. Levereras med vägghängare. Fordonsfäste ingår i leveransen på 2 kg pulversläckare. Standard: EN3, CE, DNV, KM, BF, WM.

Sanering: Pulverspill på metallytor skall omgående saneras. Pulver tillsammans med fukt bildar korrosiva ämnen. Sanering sker lämpligast genom dammsugning. Den är effektivast om dammet samtidigt lättas med tryckluft. Eftertorka med torr syntetisk trasa, som kan dra till sig pulvret.
Mot brand i: Fibrösa material (trä, papper, tyg m.m.), vätskor (olja, bensin m.m.), gaser och all elektrisk utrustning, max 1000V och minst 1 meters säkerhetsavstånd.

Klassning:
Art.nr 371484 - 2 kg - 13A 89BC
Art.nr 371485 - 2 kg m slang - 13A 89BC
Art.nr 371486 - 6 kg - 55A 233BC
Art.nr 371487 - 9 kg - 55A 233BC
Art.nr 371488 - 12 kg - 55A 233BC
Brandsläckarkärra TOTAL
Brandsläckarkärra TOTAL
Total
Brandsläckarkärra TOTAL
Brandsläckarkärra kompakt, smidig och försedd med stora kraftiga hjul vilket gör den lätt förflytta på arbetsplatsen. Krok för bygghiss finns.
Kan kompletteras med:
2 st Pulversläckare 6 kg Total FLG PG6PDY
eller
2 st Pulversläckare 12 kt Total FLK PG12PDY
samt 1 st Brandfilt 120x180 cm.
Brandsläckare Housegard PE12TG
Housegard
Brandsläckare Housegard PE12TG
En 12 kg pulversläckare från Housegard är ett rejält brandskydd och passar verksamheter inom industri, verkstad, bensinstation, fartyg och offentlig verksamhet. Standard: Certifiering: SS-EN3, CE, Wheelmark. Licenserad av DNV.
Brandsläckare skum TOTAL FLG
Total
Brandsläckare skum TOTAL FLG
Så här fungerar Tyco’s skumsläckare:
Skummet ger vid släckning en tvållödderliknande hinna som effektivt täcker ytan hos en brandfarlig vätska. Genom sin låga ytspänning tränger det snabbt in i fibröst material och släcker genom kylning. Skummet både släcker effektivt och förhindrar återantändning. Skumsläckare kan inte användas mot brand i vattenlösliga vätskor som alkoholer och aceton. Funktionsduglig från 0°C till +60°C. Levereras med vägghängare. Standard: EN3, CE, DNV, KM, Eco.

Miljö: Skummet är miljöklassat enligt Stichting Miliekeur, vilket innebär att det är ett bra miljöval. Skummet är av s.k. C6 molekylkedja, vilket innebär att de farliga tensiderna inte tas upp i kroppen.
Sanering: På grund av sin låga ytspänning tränger släckmedlet in även i små springor och hål. Sanera därför snarast efter spill eller släckning. Använd våtdammsugare eller absorberingsmedel, t.ex. sand, sågspån eller kemiska bindmede. Använd gummi/skyddshandskar vid eftertorkning. Små mängder kan spolas ut i avloppet, medan störremängder skall hanteras enligt kommunens miljöföreskrifter.
Mot brand i: Fibrösa material, (tex trä, papper, tyg m.m.), Vätskor, (olja, bensin m.m.), och kan användas mot brand i elektrisk utrustning, max 1000V och minst 1 meters säkerhetsavstånd.

Klassning:
Art.nr 371489 - 9 kg - S9DN 27A 233B
Art.nr 564663 - 9 kg - S9DN 55A 233B
Brandsläckare Housegard
Brandsläckare Housegard
Släckeffekten är på 13A 89B C är den högsta på marknaden för 2 kg pulver. Passar för fordon som t ex bil, husvagn,båt, lastbilshytt, traktor, truck och andra entreprenadmaskiner. Kan även användas som komplement till 6 kg pulversläckare i hemmet.
Visar 11 av 11