PrevexProdukterTeknisk isolering

Teknisk isolering

Letar du efter teknisk isolering? Då har vi produkterna för dig. Med vårt sortiment kan du Isolera rätt. Här på Prevex hittar du ett kvalitetssortiment för all slags isolering, som mineralull, cellgummi, ytbeklädnad, tekniska vävar, brandtätning och plåt till isolering och teknisk isolering. Vi hjälper hjärna dig hitta rätt teknisk isolering så att ni kan leverera ett resultat till er kund av hög kvalitet. Utforska hela vårt sortiment av teknisk isolering här på hemsidan eller besök din närmsta Prevex-butik.

Brandfogmassa Akryl Nullifire FS702
Brandfogmassa Akryl Nullifire FS702
Nullifire
Brandfogmassa Akryl Nullifire FS702
Vattenburen akrylfogmassa för ljud- och brandtätning i olika byggmaterial.
• Ger upp till 4 timmars brandskydd, testat i enlighet med EN 1366-4 och ETAG 026
• Lämplig för fogbredd upp till 50 mm
• Används vid installation av FB750-brandskivor
• Akustikreduktion upp till 61 dB
• Lufttätning upp till 2 000 Pa
• Ensidig tätning testad
• Övermålningsbar
Brandfogmassa Sikacryl 621 Fire+
Brandfogmassa Sikacryl 621 Fire+
Brandfogmassa Sikacryl 621 Fire+
Sikacryl®-621 Fire+ är en brandhämmande, svällande, ftalatfri akrylfogmassa för inomhus brandtätning av brandceller, vägg och golv. Mer info se produktblad.
Brandfogmassa Ecomastic SP
Brandfogmassa Ecomastic SP
Protega
Brandfogmassa Ecomastic SP
Ecomastic SP är en brandhämmande brandfogmassa för kabel, rör och ventilationsgenomföringar i torr- och industrimiljö. Användes för sammanfogning av Ecomastic brandskivor, limning mot byggnadsdel samt utfyllnad av hålrum. Testad och godkänd att användas i system för brandtätningar av kabelstegar, rör och ventilationskanaler tillsammans med Ecomastic brandskiva, Ecomastic 5FR och Protega mineralull Superwool. Brandteknisk klass EI30 - EI120, se monteringsanvisningar vad som krävs för att uppfylla olika brandklasser. Ljudreduktionstal: 59 dB.
Fireseal Firestop 400 Reactive
FireSeal
Fireseal Firestop 400 Reactive
Reactive [FS 400] är främst avsedd att användas i olika brandtätningsapplikationer inomhus t ex som ett alternativ till silikonbaserade produkter i FireSeals brandtätningssystem Reactive Board System [Universal] och Reactive Blanket System [Flex D]. Reactive [FS 400] är även godkänd som tätning runt elektrikerrör av PVC- plast samt för Pex-rör. FireStop 400 är en vattenbaserad akrylmassa med värmesvällande egenskaper. Den härdar till en semi-flexibel tätning och hindrar genomträngning av eld, rök, gas och vatten. Reactive [FS 400] ingår även i brandtätningssystemet Reactive Blanket System [Flex D]. Ohärdat material kan avlägsnas med en fuktig trasa. Härdat material avlägsnas mekaniskt.
Rörisolering Tubolit DG, (värmeisolering) 13mm anvisningsslitsad
Armacell
Rörisolering Tubolit DG, (värmeisolering) 13mm anvisningsslitsad
Rörisolering av polyeten. Lämplig för temperaturområden +5°C - +102°C. Stor motståndsförmåga mot vatten och vattenånga. Skyddar rör mot kondens och dropp. Goda egenskaper vid markförläggning. Förslitsad, enkel och snabb att montera. Fysiologiskt neutral och rötsäker. Tillverkas helt utan freoner typ CFC, HCFC eller HFC. Värmeledningstal (lambdavärde): =0,040 W/mk vid +40°C. Levereras i länger om 2 meter.
Brandfogmassa Novatherm SP
Brandfogmassa Novatherm SP
Protega
Brandfogmassa Novatherm SP
Novatherm SP är en övermålningsbar, svällande, semielastisk akrylfog som har god vidhäftning till de flesta underlag. Kan vid behov användas tillsammans med Protega Superwool för tätning av fogar inomhus, främst i brandavskiljande byggnadsdelar, tex skarvar golv/vägg, tak/vägg, vägg/vägg etc. Brandteknisk klass EI30 - EI120, se monteringsanvisningar vad som krävs för att uppfylla olika brandklasser. Ljudreduktionstal: 60 dB.
Rörstrypare Novapipe S
Rörstrypare Novapipe S
Invändigt belagd med expanderande tätningsmassa. Rörstryparen monteras runt röret och fästes i gipsvägg med gipsskruv eller metallexpander. I massivvägg och bjälklag fästes manschetten med betongskruv alt expanderbult. Används i huvudsak vid brandtätning av genomföringar av plaströr i brandavskiljande byggnadsdel. Brandteknisk klass EI30 - EI120, se monteringsanvisningar vad som krävs för att uppfylla olika brandklasser.
Fireseal Firestop 100 Silence
FireSeal
Fireseal Firestop 100 Silence
FireStop 100 är en vattenbaserad akrylfogmassa för brandklassade fogar. Den härdar till en semi-flexibel tätning och hindrar genomträngning av eld, rök, gas och vatten. Ohärdat material kan avlägsnas med en fuktig trasa. Härdat material avlägsnas mekaniskt. FireStop 100 är avsedd för brandklassade fogar mellan gipsväggar och massiva tak och väggar av betong, lätt- betong etc. Väggar och golv konstruktioner skall vara byggda efter tillverkarnas anvisningar i minst klass EI 60. FireStop 100 är registrerad i BASTA-registret. BASTA registreringen innebär att vi kan styrka att denna byggvara uppfyller överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Ljudreduktionstal : 58 dB.
Brandfogmassa Novaflex
Brandfogmassa Novaflex
Brandfogmassa Novaflex
Grå fogmassa som expanderar då den utsätts för höga temperaturer vid brand. Används i huvudsak vid brandtätning av genomföringar av plaströr och kabel i brandavskiljande byggnadsdel. Klarar att täta plaströr upp till dimension Ø110 mm. Brandteknisk klass EI30 - EI120, se monteringsanvisningar vad som krävs för att uppfylla olika brandklasser. Ljudreduktionstal: 56 dB.
Brandskiva Protega Ecomastic
Protega
Brandskiva Protega Ecomastic
Brandskiva av stenull belagd med brandskyddsfärg Ecomastic 5FR. Beläggningen omvandlas till keramik liknande skal då den exponeras för höga temperaturer vid brand. Kan användas i både torr- och industriell miljö och finns i slät eller räfflat utförande. Är testad och godkänd att användas i system för brandtätningar av kabelstegar, rör och ventilationskanaler tillsammans med Ecomastic SP, Ecomastic 5FR och Protega mineralull Superwool. Brandteknisk klass EI30 - EI120, se monteringsanvisningar vad som krävs för att uppfylla olika brandklasser.
Brandfog Fire Guard A+ 566 Akryl
Dana Lim
Brandfog Fire Guard A+ 566 Akryl
Plastisk vattenbaserad akrylfogmassa. Används i samband med passiv brandsäkring av fogar kring rör-genomföringar genom väggar och våningsplan. Vid bestämda fog-konstruktioner kan fogar bestående av Fire Guard A+ 566 uppnå brandklass EI 120 min. Se tabell produktdatablad. Fire Guard A+ 566 är testad enligt EN 1366-3: 2009, brandgenomföringar. Kan appliceras vid temperaturer mellan +5°C till 40°C. Se produktinformation danalim.se för testade material och EI tider.
Märkningsetikett brandtätning
Protega
Märkningsetikett brandtätning
Brandtätningen/genomföringen skall märkas med etikett som anger tätningens typbeteckning, brandteknisk klass, tillverkare, installatör och datum för montaget.
Brandtejp Rörstrypare Protega Novapipe W
Protega
Brandtejp Rörstrypare Protega Novapipe W
Novapipe W är en kraftigt expanderande rörstrypare. Monteras enkelt runt genomföringar med hjälp av fäste i kardborre.
Vid genomföring i vägg monteras 1st Novapipe W på varje sida och vid bjälklag monteras bandaget endast från undersidan.
I regelvägg monteras Novapipe W i plåtstos med artikelnummer 1480041. Utrymmet runt rörstryparen tätas (miljö & ljudtätning) enkelt med Novatherm SP artikelnummer 1480017T. Rörstrypare/brandtejp används till plaströr, kablar i bunt och eller plaströr i bunt. T,ex: VP-rör, Tappvattenrör, avloppsrör av PVC, PE och PP etc. Novapipe W säljs i fasta storlekar för rörytterdiameter upp till 125mm.
GODKÄNNANDE: ETA 17/0766 för brandtätning av plaströr. Brandklass upp till EI 120.
Brandtejp Rörstrypare Protega Novastripe
Protega
Brandtejp Rörstrypare Protega Novastripe
Novastripe är en remsa tillverkad av expanderande tätningsmassan Novaflex. Tätningsremsan expanderar då den utsätts för höga temperaturer vid brand och tätar på ett effektivt sätt eventuella öppningar som kan uppstå efter det smältande plaströr i genomföringen. Klarar att täta plaströr upp till Ø 125 mm. Levereras på rulle, 10 meter per rulle. Brandteknisk klass EI30 - EI120, se monteringsanvisningar vad som krävs för att uppfylla olika brandklasser.
Branddrev Protega Superwool
Branddrev Protega Superwool
Protega
Branddrev Protega Superwool
Mineralull som färdig remsa eller rulle som används som bottningsmaterial vid brandfogning samt som branddrev för tätning av rör och kabel. Den har en enastående isoleringsförmåga vid förhöjda temperaturer. Extremt låg värmeledningsförmåga, värmechockbeständighet och bra ljudisolering. Hög hållfasthet, före och efter uppvärmning. Innehåller inte bindemedel eller smörjmedel och avger inte gaser eller lukt under uppvärmning. Lätt att skära, forma och enkel att installera.
Kniparen
FireSeal
Kniparen
Brandklassad genomföring för kablar och rör. Kniparen består av en stålhylsa invändigt belagd med ett värmeexpanderande material. Vid upphettning, t ex under brandpåverkan sväller den invändiga beläggningen och tätar effektivt mot genomsläpp av eld, gas och rök. Kniparen finns i samma dimensioner som SM- och VP-rör. Kniparen är avsedd för avtätning i brandklass EI 60 till EI 120 av olika slag av kablar och plaströr som penetrerar brandcellsbegränsningar. Den kan också med fördel monteras i befintliga brandtätningar av olika slag.
Brandskyddsfärg Protega Steel
Protega
Brandskyddsfärg Protega Steel
Steel 1001, en vit, heltäckande och svällande brandskyddsfärg för bärande stålkonstruktioner inomhus som omvandlas till ett tjockt skumskikt då den utsätts för höga temperaturer vid brand. Tidsbesparande med överlägsen ekonomi. Kräver i många fall endast halva färgmängden vid samma brandklassning jämfört med vanlig brandskyddsfärg. Med Steel 1001 är det inga problem att nå ett bra resultat. GODKÄNNANDE: ETA 19/0761 för brandisolering av bärande stålkonstruktion. Brandklass R30 – R90.
Protega Firestop E 1200
Protega Firestop E 1200
Brandtätning för takfot. Förpackning i kartong med 5 remsor. Varje remsa är anpassad efter svenska takstolsmått (1200) och är därför 1155mm långa. Levereras som inplastade remsor i grå färg. Mellan varje remsa finns ett mellanrum på 95mm anpassat efter svenska takstolsmått och lufspaltens höjd. Detta gör produkten enkel att montera med 4 fästpunkter per remsa. Endast sax eller byggkniv behövs för att skära i plasten. Mer info se produktblad.
Brandskyddsmassa Nullfire
Nullifire
Brandskyddsmassa Nullfire
Nullifire FR230 Standard är en gipsbaserad brandskyddsmassa för tätning av genomföringar i brandklassade väggar och golv. Produkten är i pulverform och blandas med vatten till lämplig konsistens. Används vid tätning mellan betong, lättbetong, tegel och murverk samt vid kabelgenomföringar, kabelstegar, rör mm. Kan även användas med Nullifire FP302 för brandtätning av plaströr. Se tekniskt datablad för FP302.
Brandsilikon Sikasil 670 Fire
Brandsilikon Sikasil 670 Fire
1-komponent neutralhärdande brandhämmande brandskyddssilikon lämplig för inom- /utomhusbruk. Flambeständig. Primerfri vidhäftning på en mängd olika underlag. Utmärkt UV-åldringsbeständighet. Luktsvag. Lösningsmedelsfri.
Brandskyddskudde Protega Firebag
Protega
Brandskyddskudde Protega Firebag
Firebag används vid brandceller/ brandväggar med ofta återkommande genomföringar eller under byggnadstiden i ännu inte färdigställda brandtätningar. Firebag expanderar vid exponering för brand och tätar på ett effektivt sätt mot genomsläpp av flammor och heta brandgaser. Vid montage i bjälklag kan med fördel ett metallnät hålla brandskyddskuddarna på plats. Firebag / brandskyddskudde finns i tre storlekar, monteras enkelt och kan återanvändas. GODKÄNNANDE: KIWA, Typgodkännande nr 1291.
Fireseal FireStop 1000 Elastic
FireSeal
Fireseal FireStop 1000 Elastic
FireStop Sealant 1000 silikon. Fogtätningen är avsedd att hindra genomträngning av eld, rök, gas, vatten, damm och ljud. FireStop 1000 är BASTA registrerad. BASTA registreringen innebär att vi kan styrka att denna byggvara uppfyller överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Ljudreduktionstal: 60 dB.
Fireseal Firestop Sealant 3000 Flex
FireSeal
Fireseal Firestop Sealant 3000 Flex
FLEX [3000] är en brandklassad fogmassa som ingår i våra tätningssystem FLEX Board system, FLEX Blanket system, REACTIVE Board system.
Brandtätningsetiketter
FireSeal
Brandtätningsetiketter
Etiketten appliceras i anslutning till installerad brandtätning för att säkerställa brandskyddsdokumentationen.
Brandtejp, Graft
Graft
Brandtejp, Graft
Grafitbaserad expanderande brandtejp. Rörstryparen fästs runt de tekniska genomföringarna med hjälp av den klistrade ytan och utrymmet runt rörstryparen tätas (för brand- och rökgastäthet) därefter med Graft FR Akryl eller Graft EX Brandskyddsmassa. Används till plaströr typ PVC, PP, PE, VP, kablar i bunt och/eller plaströr i bunt.
Svart grafit. Brandklassad upp till EI240. Värmeexpanderande.
Brandskyddsfärg Ecomastic 5FR
Brandskyddsfärg Ecomastic 5FR
Protega
Brandskyddsfärg Ecomastic 5FR
Ecomastic 5FR är en täckande, vit, vattenburen brandskyddsfärg som används för brandtätning/målning av kabel-, rör- och ventilationsgenomföringar i brandavskiljande byggnadsdel. Är elastisk, vattenfast, UV- och oljebeständig och kan därför användas i utrymmen med hög relativ luftfuktighet och hög miljöpåverkan. Alternativ till fogmassan Ecomastic SP för limning av brandskivor.Brandteknisk klass EI30 - EI120, se monteringsanvisningar vad som krävs för att uppfylla olika brandklasser.
Plasttejp PVC etab 33946
Plasttejp PVC etab 33946Plasttejp PVC etab 33946Plasttejp PVC etab 33946Plasttejp PVC etab 33946Plasttejp PVC etab 33946
Plasttejp PVC etab 33946
Mjuk PVC-film med gummibaserat häftämne. God UV-tålighet och resistent mot de flesta alkalior och svaga syror. Goda åldringsegenskaper . Vattenfast plasttejp med god häftförmåga. För märkning, dekoration, tätning samt skydd av fasader, fönsterbleck, trösklar. 0,17-0,20mm.
Skiva Fireseal Reactive board universal
Skiva Fireseal Reactive board universal
Brandklassad stenullsskiva Universal 1201 målad med ett värmesvällande ytskikt för tätning av kablar och rör vid genombrott i brandcellsbegränsande konstruktioner. Tätningen är anpassad för genomföringar med stora fria öppningar samt för installationer inomhus (torra) miljöer.
Skivans mått 1200x600 mm. Skivan limmas med Firestop 3000 silikon eller Firestop 400 akryl.
Distansskålar Armafix AF FX-2- med ökande isolertjocklek
Armacell
Distansskålar Armafix AF FX-2- med ökande isolertjocklek
Att bära och isolera kyl- och köldbärarrör i upphängningspunkterna i samband med isoleringsmontage. Förhindrar köldbryggor mellan rör och upphängning. Bestående av skål i ett stycke med förlimmad förslutning. Med inbyggd ångspärr som är lika bra som isoleringens. Temperaturhållområde -50°C - + 110°C.
Inbyggd ångspärr, µ>10000 .
Kan användas tillsammans med AF/Armaflex slang serie AF-2 och 1.

Obs! Svep beställes separat.
Tätningssats Fireseal Reactive Board Universal
FireSeal
Tätningssats Fireseal Reactive Board Universal
Brandklassad tätning för kablar och rör vid genombrott i brandcellsbegränsande konstruktioner, anpassad för stora och medelstora fria
öppningar samt för torra miljöer inomhus. Systemet består av en formstabil stenullsskiva med värmesvällande ytskikt och en brandklassad
silikon- eller akrylbaserad fogmassa med mycket god vidhäftning, elasticitet och styrka även i krävande miljöer. Tätningstjocklek: EI 60=120 mm EI 120=180 mm. Genomföringar större än 600×600 mm, förstärkts med regelavstyvning
(kotling) c/c 600 mm 0,36 m² utan förstärkning.

Den färdigpackade satsen (100740) innehåller: 2 st Skivor(600x300x62), 2 st Flex [FSS 3000],
0,2 kg Stenull, 3 st Brandtätningsetiketter.
Brandtejp i rullar om 25 meter, Graft
Graft
Brandtejp i rullar om 25 meter, Graft
Grafitbaserad expanderande brandtejp.
Rörstryparen fästs runt de tekniska genomföringarna med hjälp av den klistrade ytan och utrymmet runt rörstryparen tätas (för brand- och rökgastäthet) därefter med Graft FR Akryl eller Graft EX Brandskyddsmassa. Används till plaströr typ PVC, PP, PE, VP, kablar i bunt och/eller plaströr i bunt.
Klammer kyl EF Husky med 19 mm isolering, MEFA
Ergofast
Klammer kyl EF Husky med 19 mm isolering, MEFA
Isolerad rörklammer för kyla och värme. Isoleringsskål levereras med EF Tab rörklammer med snabböppning, Halogenfri isolering. Går att anskaffa för andra dimensioner och för fixpunk. Grå / Svart.
Brandtätningsskiva FS-FLEX C
Brandtätningsskiva FS-FLEX C
FS-Flex C består i huvudsak av stenullsskivor belagda med silikonskum. Skivorna tätas tillsammans med Firestop 3000 svart. Systemet är främst avsett för olika typer av genom-föringar för kabel och rör i brandcellsbegränsningar.
Stosplåt
Protega
Stosplåt
Plåtstos 12, rostfri tandad plåt att användas som kortling i regelvägg vid brandtätning av plaströr med Novapipe W.
Klammer kyl EF Polar Plus, MEFA
Klammer kyl EF Polar Plus, MEFAKlammer kyl EF Polar Plus, MEFAKlammer kyl EF Polar Plus, MEFAKlammer kyl EF Polar Plus, MEFAKlammer kyl EF Polar Plus, MEFAKlammer kyl EF Polar Plus, MEFAKlammer kyl EF Polar Plus, MEFAKlammer kyl EF Polar Plus, MEFAKlammer kyl EF Polar Plus, MEFAKlammer kyl EF Polar Plus, MEFAKlammer kyl EF Polar Plus, MEFAKlammer kyl EF Polar Plus, MEFAKlammer kyl EF Polar Plus, MEFAKlammer kyl EF Polar Plus, MEFA
Ergofast
Klammer kyl EF Polar Plus, MEFA
Isolerat svep för kyla och värme. Isoleringen sitter fast på klammern Omina MB för smidigare montage. Halogenfri isolering. Med den överlappande isoleringen slipper montören att limma isolerdelarna. Densitet: 145 kg/mᶾ Statisk Belastning: 0,38 N/mm² Värmeledningsförmåga: Enligt DIN EN 12667: 0,031W/mk Temperaturområde: -50°C upp till +105°C Brandprestanda: Bygg material Class B2 Halogen Fri isolering ** Tillåtna belastningar kan ökas med 5ggr utan AGI-Krav
Klammer kyl EF Husky med 13 mm isolering, MEFA
Ergofast
Klammer kyl EF Husky med 13 mm isolering, MEFA
Isolerad rörklammer för kyla och värme. Isoleringsskål levereras med EF Tab klammer med snabböppning, Halogenfri isolering. Går att anskaffa för andra dimensioner och för fixpunkt.
Grå / Svart.
Brandskyddskudde Temporär Fireseal
FireSeal
Brandskyddskudde Temporär Fireseal
Brandskyddskuddar är ett temporärt brandskydd som används vid nybyggnation eller renoveringsarbete då brandrisken ökar på grund av svetsning eller andra heta arbeten. Ett mycket effektivt sätt att minimera brandspridningsrisken. FireSeal brandskyddskuddar packas lätt in i genomföringen runt de genomgående elementen och demonteras sedan lika lätt. De är även idealiska på sådana ställen där man har ofta förekommande ändringar i genomföringen. Kuddarna är tillverkade av en oöm och slitstark glasfiberväv och fyllda med obrännbar mineralull. Brandskyddskuddarna innehåller ingen asbets eller andra giftiga beståndsdelar. Kuddarna finns i tre storlekar.
Visar 37 av 37