Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Fallskydd kurs

Risker på hög höjd över TVÅ meter, personligt fallskydd mm.

Det finns 3 olika utbildningar med fallskydd:
Fallskydd steg 1 användare, teori 4h 1900:-
Fallskydd steg 2 räddare praktik 4h 1900:-
Fallskydd användare och räddning 1dag 2900:-

De som redan har gått fallskydd steg 1 kan boka en fallskydd steg 2. Har man inte gått nån utbildning sen tidigare så är det bästa att boka fallskydd användare och räddning.*

Kursbeskrivning:
Vid arbete på hög höjd gäller i första hand att risken för fall till lägre nivå ska vara förebyggd. Om man inte kan använda skyddsräcken eller annan kollektiv fallskyddsutrustning ska personligt fallskydd användas. Hur detta ska vara utformat regleras i lagar, föreskrifter och standarder, till vilka denna kurs är anpassad.

Räddningsdelen av kursen inriktar sig på hur man förbereder sig för att rädda en person vid fallolycka eller som på grund av sjukdom inte kan ta sig ner på vanligt sätt. Kursdeltagarna får lära sig handhavande och räddningsmetoder för specifik räddningsutrustning i situationer där andra räddningsmöjligheter inte finns tillgängliga tex räddningstjänst, krankorg eller liftar. Räddningsmetoden är enligt metoden passiv räddning och betyder att räddningspersonal alltid utför räddningen från den plats där personen fallit ifrån. Detta innebär att räddningspersonal utsätter sig för mindre risk genom att man inte behöver fira sig ner till den skadade vilket måste göras vid metoden aktiv räddning.


Kursinnehåll
• Lagar och föreskrifter
• Planerin och riskanalys
• Kollektivt/personligt fallskydd
• Förankring, kopplingssystem, skarp kant
• Produktkategorier
• kontroll före användning
• Räddningsplan
• Räddningsmetoder
• Produktintroduktion Miller SafEscape
• Genomgång av nedfirning & räddningsförfarande med Miller SafEscape
• Praktiska övningar enligt metoden passiv räddning
• Teoriprov

Målgrupp
• Personal som använder, eller kan komma att använda, personligt fallskydd
• Räddningsdelen av kursen är till för yrkesutövare som kan behöva utföra räddning och evakuering vid arbete med personligt fallskydd i miljöer där risk för fall föreligger. Efter kursen skall kursdeltagaren med hjälp av specifik räddningsutrustning kunna utföra en evakuering (nedfirning) av sig själv samt räddning (nedtagning) av skadad vid olycksfall eller akut sjukdom. Utbildningen genomförs och ger behörighet för räddning och evakuering med specifik räddningsutrustning av modell Miller SafEscape.

Förkunskaper/grundläggande krav
• Minst 18 år.
• God förståelse i svenska språket.

Meddelande från Prevex

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript